Jakiej broni używano dawniej powszechnie w ćwiczeniach szermierczych w Europie?

szpady
floretu
szabli
rapiera
Floret, wraz ze swoimi zasadami umownymi (pierw­szeń­stwo ataku, ogra­ni­czo­ne pole tra­fie­nia­), był jedyną bronią kolną używaną na salach szer­mier­czych. Jednak w po­je­dyn­kach używano szpady, a zasady umowne nie obo­wią­zy­wa­ły. Po­wo­do­wa­ło to, że często do­świad­cze­ni szer­mie­rze ginęli w po­je­dyn­ku ze słabymi prze­ciw­ni­ka­mi.

Rozkład odpowiedzi

szpady
floretu
szabli
rapiera
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
75%
0%
25%
12
flagFrancja
11%
61%
22%
0%
18
flagHolandia
11%
52%
0%
35%
17
flagWłochy
23%
47%
14%
14%
21
flagNorwegia
23%
46%
0%
30%
13
flagStany Zjednoczone
36%
45%
0%
18%
33
flagWielka Brytania
32%
36%
11%
19%
125
flagNiemcy
32%
36%
17%
13%
74
flagPolska
30%
32%
12%
24%
5660
flagIrlandia
30%
30%
10%
30%
20
flagNieznany
28%
17%
17%
36%
361

Płeć

men25%
women34%
szpady
31%
29%
floretu
25%
34%
szabli
12%
12%
rapiera
30%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej broni używano dawniej powszechnie w ćwiczeniach szermierczych w Europie?
6460
32%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.