Jakiej broni używano dawniej powszechnie w ćwiczeniach szermierczych w Europie?

szpady
floretu
szabli
rapiera
Floret, wraz ze swoimi zasadami umownymi (pierw­szeń­stwo ataku, ogra­ni­czo­ne pole tra­fie­nia­), był jedyną bronią kolną używaną na salach szer­mier­czych. Jednak w po­je­dyn­kach używano szpady, a zasady umowne nie obo­wią­zy­wa­ły. Po­wo­do­wa­ło to, że często do­świad­cze­ni szer­mie­rze ginęli w po­je­dyn­ku ze słabymi prze­ciw­ni­ka­mi.

Rozkład odpowiedzi

szpady
floretu
szabli
rapiera
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
75%
0%
25%
12
flagFrancja
13%
60%
20%
0%
15
flagHolandia
14%
57%
0%
28%
14
flagWłochy
15%
52%
15%
15%
19
flagStany Zjednoczone
34%
46%
0%
18%
32
flagNorwegia
25%
41%
0%
33%
12
flagNiemcy
32%
38%
17%
10%
67
flagWielka Brytania
32%
37%
10%
18%
116
flagPolska
30%
34%
12%
22%
4450
flagIrlandia
31%
26%
10%
31%
19
flagNieznany
27%
15%
27%
30%
33

Płeć

men28%
women35%
szpady
31%
30%
floretu
28%
35%
szabli
11%
11%
rapiera
27%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej broni używano dawniej powszechnie w ćwiczeniach szermierczych w Europie?
4878
35%

Szczegóły

Autor: Przemek
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.