Jakiej krainy historycznej w Skandynawii jest to flaga?

Wysp Alandzkich
Laponii
Gotlandii
Skanii
Skania jest najdalej na południe wy­su­nię­tą częścią Szwecji. Obejmuje całą pro­win­cję hi­sto­rycz­ną (land­ska­p) Skania. W 1902 roku z pry­wat­nej ini­cja­ty­wy hi­sto­ry­ka Mathiasa Weibulla od­two­rzo­no, a raczej stwo­rzo­no od podstaw, flagę Skanii, do­sto­so­wu­jąc ją do nor­dyc­kiej tradycji fla­go­wej. Na czer­wo­nym płacie ma­te­ria­łu znajduje się złoty krzyż. Flaga bez­po­śred­nio na­wią­zu­je do śre­dnio­wiecz­nej historii regionu, który wtedy należał do Kró­le­stwa Danii.

Rozkład odpowiedzi

Wysp Alandzkich
Laponii
Gotlandii
Skanii
odpowiedzi
flagJemen
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwajcaria
50%
0%
0%
50%
2
flagAustria
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
18%
22%
34%
25%
116
flagNiemcy
0%
25%
50%
25%
4
flagNieznany
0%
21%
57%
21%
14
flagStany Zjednoczone
0%
33%
66%
0%
3
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagZimbabwe
0%
0%
100%
0%
1

Płeć

men21%
women17%
Wysp Alandzkich
15%
11%
Laponii
17%
35%
Gotlandii
45%
35%
Skanii
21%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej krainy historycznej w Skandynawii jest to flaga?
147
24%

Szczegóły

Autor: EustachyFlaczek
Ilustracja: Håkan Dahlström
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.