Jakiej narodowości był Leonhard Euler - jeden z najwybitniejszych matematyków w historii?

Niemiec
Austriak
Szwajcar
Norweg
Jeden z naj­wy­bit­niej­szych ma­te­ma­ty­ków w hi­sto­rii, naj­bar­dziej płodny ma­te­ma­tyk - Leonhard Euler był szwaj­ca­rem. Urodził się 15 kwietnia 1707 roku w Bazylei. Jest jednym z twórców no­wo­cze­snej ma­te­ma­ty­ki. Wpro­wa­dził np. ozna­cze­nie "f(x)" jako funkcja f od ar­gu­men­tu x, "e" jako liczba Eulera, "i" jako jed­nost­ka urojona.

Rozkład odpowiedzi

Niemiec
Austriak
Szwajcar
Norweg
odpowiedzi
flagNiemcy
27%
18%
45%
9%
11
flagPolska
15%
32%
41%
10%
682
flagNieznany
22%
31%
38%
7%
63

Płeć

men39%
women35%
Niemiec
17%
11%
Austriak
32%
42%
Szwajcar
39%
35%
Norweg
11%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej narodowości był Leonhard Euler - jeden z najwybitniejszych matematyków w historii?
666
38%

Szczegóły

Autor: Bonawentura
Ilustracja: wikimedia

Historia

20 lipca 2017 12:13:37 utworzył Bonawentura »
22 lipca 2017 14:36:17 zmienił Aleksandra S »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.