Jakiej narodowości był odkrywca Nowej Fundlandii i półwyspu Labrador powszechnie znany jako John Cabot?

Angielskiej
Francuskiej
Włoskiej
Irlandzkiej
Ge­nu­eń­czyk Giovanni Caboto, obywatel Re­pu­bli­ki We­nec­kiej osiadł w Anglii w 1484 stając się ka­pi­ta­nem floty Henryka VII. Starając się odkryć Przej­ście Pół­noc­no­-Za­chod­nie do Chin dopłynął na Nową Fun­lan­dię i La­bra­dor.

Rozkład odpowiedzi

Angielskiej
Francuskiej
Włoskiej
Irlandzkiej
odpowiedzi
flagPolska
24%
16%
30%
27%
1398
flagNieznany
34%
18%
24%
22%
158
flagWielka Brytania
27%
27%
22%
22%
18
flagNiemcy
31%
15%
21%
31%
19

Płeć

men29%
women30%
Angielskiej
27%
20%
Francuskiej
16%
16%
Włoskiej
29%
30%
Irlandzkiej
26%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej narodowości był odkrywca Nowej Fundlandii i półwyspu Labrador powszechnie znany jako John Cabot?
1666
29%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: Duncan Hull
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.