Jakiej narodowości był Feliks Dzierżyński, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa?

rosyjskiej
ukraińskiej
polskiej
gruzińskiej
Dzier­żyń­ski urodził się w roku 1877 w Oziem­bło­wie, majątku ziemskim po­ło­żo­nym wówczas na terenie Guberni Wi­leń­skiej. Dziś jest to teren Bia­ło­ru­si, a w majątku, którego nazwę na cześć "Kr­wa­we­go Feliksa" zmie­nio­no na Dzier­ży­no­wo, urządono po­świę­co­ne mu muzemu. W roku 2004 dworek został od­no­wio­ny i uzyskał status hi­sto­rycz­no­-kul­tu­ral­ne­go zabytku Bia­ło­ru­si. W ponownym otwarciu uczest­ni­czył Alek­sandr Łu­ka­szen­ka.

Rozkład odpowiedzi

rosyjskiej
ukraińskiej
polskiej
gruzińskiej
odpowiedzi
flagUkraina
0%
0%
100%
0%
10
flagSzwecja
0%
0%
84%
15%
13
flagIrlandia
4%
0%
82%
8%
23
flagWłochy
4%
8%
75%
12%
24
flagHiszpania
16%
5%
72%
5%
18
flagHolandia
10%
15%
70%
5%
20
flagKanada
23%
7%
69%
0%
13
flagNiemcy
8%
12%
68%
9%
102
flagPolska
11%
11%
67%
8%
8270
flagWielka Brytania
8%
14%
67%
9%
178
flagStany Zjednoczone
17%
9%
66%
5%
51
flagNorwegia
14%
14%
64%
7%
14
flagNieznany
15%
13%
57%
12%
408
flagFrancja
14%
28%
47%
4%
21

Płeć

men68%
women62%
rosyjskiej
11%
12%
ukraińskiej
11%
13%
polskiej
68%
62%
gruzińskiej
8%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej narodowości był Feliks Dzierżyński, twórca i szef pierwszych sowieckich organów bezpieczeństwa?
9290
67%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Dzierżynowo
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.