Jakiej roli NIE pełnił w państwie polskim Józef Piłsudski?

Naczelnika Państwa
Premiera
Prezydenta
Marszałka Polski
Józef Pił­sud­ski był dwu­krot­nie pre­mie­rem (1926-28 i 1930), był pierw­szym mar­szał­kiem Polski (1920) oraz Na­czel­ni­kiem w latach 1918-22. Nigdy nie był na­to­miast Pre­zy­den­tem gdyż uważał iż miałby zbyt małe kom­pe­ten­cje i nie od­gry­wał­by do­sta­tecz­nie dużej roli w państwie

Rozkład odpowiedzi

Naczelnika Państwa
Premiera
Prezydenta
Marszałka Polski
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
11%
83%
5%
18
flagWielka Brytania
3%
27%
65%
3%
29
flagPolska
3%
28%
64%
3%
1669
flagNieznany
5%
36%
54%
3%
253

Płeć

men59%
women73%
Naczelnika Państwa
5%
6%
Premiera
31%
17%
Prezydenta
59%
73%
Marszałka Polski
2%
2%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakiej roli NIE pełnił w państwie polskim Józef Piłsudski?
2018
63%

Szczegóły

Autor: BKrolikowski
Ilustracja: unknown-anonymous
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.