Agentem której organizacji był Władymir Putin?

GRU
KGB
NKWD
FSB
KGB to wywiad cywilny i kontr­wy­wia­d, od roku 1995 zmienił nazwę na FSB. Władimir Wła­di­mi­ro­wicz Putin był funk­cjo­na­riu­szem KGB w latach 1975–1990. W latach 1985–1990 służył na te­ry­to­rium Nie­miec­kiej Re­pu­bli­ki De­mo­kra­tycz­ne­j, gdzie miał zajmować się wer­bo­wa­niem tajnych współ­pra­cow­ni­ków.

Rozkład odpowiedzi

GRU
KGB
NKWD
FSB
odpowiedzi
flagHiszpania
0%
100%
0%
0%
28
flagHolandia
2%
92%
0%
2%
38
flagIrlandia
0%
91%
2%
5%
37
flagNiemcy
2%
90%
4%
1%
172
flagFrancja
2%
88%
8%
0%
36
flagBelgia
6%
86%
6%
0%
15
flagNorwegia
0%
85%
4%
9%
21
flagKanada
10%
85%
5%
0%
20
flagSzwajcaria
7%
85%
7%
0%
14
flagWłochy
0%
84%
9%
6%
33
flagSzwecja
3%
84%
7%
0%
26
flagStany Zjednoczone
4%
83%
4%
5%
73
flagCzechy
8%
83%
8%
0%
12
flagWielka Brytania
7%
82%
5%
3%
235
flagAustria
6%
80%
6%
6%
15
flagPolska
6%
77%
11%
3%
13826
flagUkraina
9%
77%
0%
9%
22
flagRosja
1%
76%
5%
8%
130
flagNieznany
4%
74%
16%
3%
894
flagDania
30%
61%
7%
0%
13

Płeć

men79%
women74%
GRU
5%
6%
KGB
79%
74%
NKWD
11%
14%
FSB
3%
4%
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.