Jakim kodem NATO oznaczało przedstawioną radziecką międzykontynentalną rakietę balistyczną?

Peacock (paw)
wallow (jaskółka)
Skylark (skowronek)
Satan (szatan)
Rosyjska R-36 (Kod NATO: SS-18 Satan) to rodzina mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych rakiet ba­li­stycz­nych za­pro­jek­to­wa­nych przez Związek Ra­dziec­ki podczas Zimnej Wojny. Według ana­li­ty­ków pocisk ten dawał Związ­ko­wi Ra­dziec­kie­mu przewagę nad Stanami Zjed­no­czo­ny­mi w przy­pad­ku wojny ją­dro­wej. Rakiety te mogły prze­no­sić od 10 do 40 głowic pe­ne­tra­cyj­ny­ch, podczas gdy ówczesne ame­ry­kań­skie rakiety - co najwyżej trzy.

Rozkład odpowiedzi

Peacock (paw)
wallow (jaskółka)
Skylark (skowronek)
Satan (szatan)
odpowiedzi
flagUkraina
0%
0%
27%
72%
11
flagIndie
0%
0%
45%
54%
11
flagWłochy
0%
28%
14%
57%
14
flagNiemcy
15%
20%
16%
47%
65
flagWielka Brytania
26%
10%
17%
44%
78
flagPolska
18%
21%
24%
36%
4918
flagStany Zjednoczone
13%
18%
35%
33%
60
flagNieznany
22%
22%
24%
29%
661
flagNorwegia
0%
33%
50%
16%
12

Płeć

men32%
women30%
Peacock (paw)
20%
20%
wallow (jaskółka)
21%
25%
Skylark (skowronek)
25%
23%
Satan (szatan)
32%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakim kodem NATO oznaczało przedstawioną radziecką międzykontynentalną rakietę balistyczną?
5865
35%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: ISC Kosmotras
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.