Jakim skrotem posluguje sie Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

A I T- U
I M O
I T U
I T U -T
ITU (ang. In­ter­na­tio­nal Te­le­com­mu­ni­ca­tion Union) naj­star­sza na świecie or­ga­ni­za­cja mię­dzy­na­ro­do­wa, zalozona w 1865 z siedziba w Genewie pod pa­tro­na­tem ONZ usta­no­wio­na w celu stan­da­ry­zo­wa­nia oraz re­gu­lo­wa­nia rynku te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go i ra­dio­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

A I T- U
I M O
I T U
I T U -T
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
0%
0%
100%
0%
1
flagPolska
12%
18%
60%
8%
71
flagNiemcy
0%
0%
50%
50%
2
flagHolandia
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwecja
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men62%
women50%
A I T- U
6%
30%
I M O
18%
20%
I T U
62%
50%
I T U -T
12%
0%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakim skrotem posluguje sie Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
78
60%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.