Jakim wynikiem zakończył się debiut polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w piłce nożnej , który miał miejsce w 1938 roku we Francji ?

Węgry - Polska 6 : 0
Chile - Polska 3 : 2
Brazylia - Polska 6 : 5
Francja - Polska 0 : 0
Polska re­pre­zen­ta­cja stoczyła he­ro­icz­ny po­je­dy­nek z fa­wo­ry­zo­wa­ną Brazylią . Mimo ,iż prze­gry­wa­ła do przerwy 1 do 3 a na minutę przed końcem re­gu­lar­ne­go czasu gry 3 do 4 do­pro­wa­dzi­ła do dogrywki , w której osta­tecz­nie uległa. Re­pre­zen­tant Polski Ernest Wi­li­mow­ski zdobył w tym meczu aż 4 bramki.

Rozkład odpowiedzi

Węgry - Polska 6 : 0
Chile - Polska 3 : 2
Brazylia - Polska 6 : 5
Francja - Polska 0 : 0
odpowiedzi
flagPolska
30%
14%
43%
10%
579
flagNieznany
18%
20%
43%
17%
64

Płeć

men40%
women48%
Węgry - Polska 6 : 0
32%
29%
Chile - Polska 3 : 2
15%
12%
Brazylia - Polska 6 : 5
40%
48%
Francja - Polska 0 : 0
12%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jakim wynikiem zakończył się debiut polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w piłce nożnej , który miał miejsce w 1938 roku we Francji ?
672
43%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
Ilustracja: Pilkarz
Czytaj więcej: www.youtube.com
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.