Japoński bęben to:

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
Słowo taiko (jap. 太鼓) w języku ja­poń­skim oznacza "bęben". Poza Japonią jest ono używane jako łączne okre­śle­nie róż­no­rod­nych ja­poń­skich bębnów oraz ze­spo­ło­wych występów bęb­nia­rzy taiko. Muzyka wy­ko­ny­wa­na na taiko jest pierw­szym ga­tun­kiem ory­gi­nal­nej muzyki ja­poń­skie­j, która roz­po­wszech­ni­ła się w świecie.

Rozkład odpowiedzi

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
odpowiedzi
flagNiemcy
15%
15%
46%
23%
26
flagWielka Brytania
28%
8%
45%
17%
35
flagHolandia
50%
10%
40%
0%
10
flagPolska
18%
16%
36%
28%
2550
flagNieznany
17%
14%
34%
33%
522

Płeć

men34%
women46%
Tenko
17%
14%
Tsuki
16%
14%
Taiko
34%
46%
Tsubane
31%
24%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Japoński bęben to:
3210
36%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: midorisyu
Czytaj więcej: wikipedia Taiko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.