Japoński bęben to:

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
Słowo taiko (jap. 太鼓) w języku ja­poń­skim oznacza "bęben". Poza Japonią jest ono używane jako łączne okre­śle­nie róż­no­rod­nych ja­poń­skich bębnów oraz ze­spo­ło­wych występów bęb­nia­rzy taiko. Muzyka wy­ko­ny­wa­na na taiko jest pierw­szym ga­tun­kiem ory­gi­nal­nej muzyki ja­poń­skie­j, która roz­po­wszech­ni­ła się w świecie.

Rozkład odpowiedzi

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
odpowiedzi
flagWielka Brytania
28%
6%
50%
15%
46
flagNiemcy
20%
11%
45%
22%
35
flagHolandia
37%
18%
43%
0%
16
flagPolska
18%
16%
37%
27%
2881
flagNieznany
17%
14%
35%
32%
548
flagStany Zjednoczone
25%
16%
33%
25%
12

Płeć

men34%
women46%
Tenko
18%
14%
Tsuki
16%
15%
Taiko
34%
46%
Tsubane
30%
23%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Japoński bęben to:
3621
37%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: midorisyu
Czytaj więcej: wikipedia Taiko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.