Japoński bęben to:

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
Słowo taiko (jap. 太鼓) w języku ja­poń­skim oznacza "bęben". Poza Japonią jest ono używane jako łączne okre­śle­nie róż­no­rod­nych ja­poń­skich bębnów oraz ze­spo­ło­wych występów bęb­nia­rzy taiko. Muzyka wy­ko­ny­wa­na na taiko jest pierw­szym ga­tun­kiem ory­gi­nal­nej muzyki ja­poń­skie­j, która roz­po­wszech­ni­ła się w świecie.

Rozkład odpowiedzi

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
odpowiedzi
flagWielka Brytania
15%
15%
52%
15%
19
flagPolska
16%
16%
39%
27%
828
flagNieznany
17%
16%
34%
31%
169

Płeć

men34%
women54%
Tenko
16%
7%
Tsuki
16%
17%
Taiko
34%
54%
Tsubane
31%
19%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Japoński bęben to:
1058
39%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: midorisyu
Czytaj więcej: wikipedia Taiko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.