Japoński bęben to:

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
Słowo taiko (jap. 太鼓) w języku ja­poń­skim oznacza "bęben". Poza Japonią jest ono używane jako łączne okre­śle­nie róż­no­rod­nych ja­poń­skich bębnów oraz ze­spo­ło­wych występów bęb­nia­rzy taiko. Muzyka wy­ko­ny­wa­na na taiko jest pierw­szym ga­tun­kiem ory­gi­nal­nej muzyki ja­poń­skie­j, która roz­po­wszech­ni­ła się w świecie.

Rozkład odpowiedzi

Tenko
Tsuki
Taiko
Tsubane
odpowiedzi
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
11
flagWielka Brytania
25%
5%
50%
17%
51
flagNiemcy
20%
10%
48%
20%
39
flagHolandia
31%
22%
40%
4%
22
flagPolska
18%
15%
38%
26%
3184
flagNieznany
17%
14%
35%
32%
563
flagStany Zjednoczone
27%
22%
33%
16%
18

Płeć

men35%
women47%
Tenko
18%
14%
Tsuki
15%
15%
Taiko
35%
47%
Tsubane
29%
21%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Japoński bęben to:
3975
38%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: midorisyu
Czytaj więcej: wikipedia Taiko
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.