Japoński sposób pisania stosowany zamiast kanji w materiałach przeznaczonych dla dzieci to:

kana
hiragana
kanbun
man'yōgana
Ja­poń­skie dzieci jako pierwszy system pisania poznają hiraganę i właśnie w niej zapisana jest więk­szość książek dla dzieci. Hiragana cieszyła się po­cząt­ko­wo dużą po­pu­lar­no­ścią zwłasz­cza wśród dam dworu ce­sar­skie­go i dlatego uważana była za pismo kobiece .Składa się z 48 znaków i jest pismem sy­la­bicz­nym - oddaje ona jedynie dźwię­ko­wą stronę języka.

Rozkład odpowiedzi

kana
hiragana
kanbun
man'yōgana
odpowiedzi
flagPolska
20%
50%
13%
15%
865
flagNieznany
26%
45%
10%
16%
165
flagWielka Brytania
33%
33%
25%
8%
12

Płeć

men50%
women55%
kana
21%
17%
hiragana
50%
55%
kanbun
13%
14%
man'yōgana
13%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Japoński sposób pisania stosowany zamiast kanji w materiałach przeznaczonych dla dzieci to:
1088
48%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Andrew
Czytaj więcej: wikipedia Hiragana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.