Japoński sposób pisania stosowany zamiast kanji w materiałach przeznaczonych dla dzieci to:

kana
hiragana
kanbun
man'yōgana
Ja­poń­skie dzieci jako pierwszy system pisania poznają hiraganę i właśnie w niej zapisana jest więk­szość książek dla dzieci. Hiragana cieszyła się po­cząt­ko­wo dużą po­pu­lar­no­ścią zwłasz­cza wśród dam dworu ce­sar­skie­go i dlatego uważana była za pismo kobiece .Składa się z 48 znaków i jest pismem sy­la­bicz­nym - oddaje ona jedynie dźwię­ko­wą stronę języka.

Rozkład odpowiedzi

kana
hiragana
kanbun
man'yōgana
odpowiedzi
flagPolska
20%
49%
14%
15%
932
flagNieznany
26%
44%
10%
17%
169
flagWielka Brytania
28%
28%
21%
21%
14

Płeć

men51%
women54%
kana
21%
17%
hiragana
51%
54%
kanbun
13%
14%
man'yōgana
13%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Japoński sposób pisania stosowany zamiast kanji w materiałach przeznaczonych dla dzieci to:
1167
48%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Andrew
Czytaj więcej: wikipedia Hiragana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.