Jeżeli na gaśnicy widnieją litery "A", "B", "C" to oznacza, że:

nie wolno nią gasić cieczy.
wolno nią gasić tłuszcze.
nie wolno nią gasić ciał stałych.
wolno nią gasić gazy.
Litera "A" na gaśnicy oznacza moż­li­wość gaszenia nią pożarów ciał stałych, litera "B" - gaszenia nią pożarów cieczy, a literą "C" - gaszenia nią pożarów gazów.

Rozkład odpowiedzi

nie wolno nią gasić cieczy.
wolno nią gasić tłuszcze.
nie wolno nią gasić ciał stałych.
wolno nią gasić gazy.
odpowiedzi
flagPolska
18%
26%
16%
37%
375
flagNieznany
26%
30%
15%
28%
46

Płeć

men34%
women32%
nie wolno nią gasić cieczy.
19%
23%
wolno nią gasić tłuszcze.
27%
25%
nie wolno nią gasić ciał stałych.
18%
18%
wolno nią gasić gazy.
34%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jeżeli na gaśnicy widnieją litery "A", "B", "C" to oznacza, że:
455
38%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.