Jeden z księżyców Saturna posiada niezwykły grzbiet, którego pochodzenie do dziś nie zostało wyjaśnione. Jak nazywa się ten księżyc?

Dione
Rea
Enceladus
Japet
Grzbiet ma do 13 km wy­so­ko­ści, 20 km sze­ro­ko­ści i 1300 km dłu­go­ści. Jego po­cho­dze­nie jest nie­zna­ne, ale ze względu na dużą liczbę kraterów można stwier­dzi­ć, że jest utworem geo­lo­gicz­nie starym.

Rozkład odpowiedzi

Dione
Rea
Enceladus
Japet
odpowiedzi
flagHolandia
7%
21%
14%
57%
14
flagStany Zjednoczone
11%
0%
35%
52%
17
flagNiemcy
11%
46%
19%
23%
26
flagPolska
12%
29%
34%
22%
1798
flagWielka Brytania
10%
20%
51%
17%
29
flagNieznany
12%
37%
34%
15%
247

Płeć

men21%
women22%
Dione
13%
14%
Rea
30%
30%
Enceladus
35%
31%
Japet
21%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jeden z księżyców Saturna posiada niezwykły grzbiet, którego pochodzenie do dziś nie zostało wyjaśnione. Jak nazywa się ten księżyc?
2201
22%

Szczegóły

Autor: Paweł Mazurek
Ilustracja: Paul T.
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.