Jedna z najważniejszych postaci mitologicznych Australii, to:

Wąż Apop
Tęczowy Wąż
Wąż Burzy
Wąż Deszczu
W wie­rze­niach Abo­ry­ge­nów odgrywa nie­zwy­kle ważną rolę. W mi­tycz­nym Czasie Snu miał wędrować przez Au­stra­lię i swym ol­brzy­mim ciel­skiem ukształ­to­wać ziemię. Malunki Tę­czo­we­go Węża możemy znaleźć w wielu ja­ski­niach prze­mie­rza­jąc wzdłuż i wszerz całą Au­stra­lię. Według Abo­ry­ge­nów węże są du­cha­mi­-straż­ni­ka­mi każdej studni i źródła.

Rozkład odpowiedzi

Wąż Apop
Tęczowy Wąż
Wąż Burzy
Wąż Deszczu
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
80%
20%
0%
10
flagWielka Brytania
41%
50%
0%
8%
12
flagPolska
29%
38%
13%
18%
1113
flagNieznany
29%
35%
13%
22%
193

Płeć

men35%
women37%
Wąż Apop
30%
27%
Tęczowy Wąż
35%
37%
Wąż Burzy
13%
17%
Wąż Deszczu
20%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jedna z najważniejszych postaci mitologicznych Australii, to:
1359
37%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Michael Ripoll
Czytaj więcej: wikipedia Tęczowy Wąż
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.