Jeśli byłbyś zmuszony/a do wzięcia udziału w uczcie kanibali, jedzenia której części ludzkiego ciała należałoby unikać najbardziej?

serca
mięśni
wątroby
mózgu
Po­mi­ja­jąc aspekt moralny i kul­tu­ro­wy, zjadanie własnego gatunku jest także złym pomysłem od strony bio­lo­gicz­ne­j, ze względu na ryzyko za­ra­że­nia się cho­ro­ba­mi i pa­so­ży­ta­mi. Jedzenie mózgu i rdzenia krę­go­we­go jest szcze­gól­nie ry­zy­kow­ne ze względu na moż­li­wość za­ra­że­nia się nie­ule­czal­ną chorobą prionową jak kuru.

Rozkład odpowiedzi

serca
mięśni
wątroby
mózgu
odpowiedzi
flagIrlandia
1%
6%
21%
70%
137
flagUkraina
8%
8%
12%
70%
47
flagAustria
2%
2%
24%
70%
37
flagWłochy
8%
2%
18%
70%
37
flagMalezja
13%
3%
16%
66%
30
flagHolandia
1%
6%
27%
63%
86
flagKanada
3%
3%
31%
62%
99
flagNiemcy
5%
5%
28%
60%
297
flagSzwecja
6%
6%
27%
60%
48
flagAustralia
8%
4%
26%
60%
46
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
13%
10%
17%
58%
29
flagWielka Brytania
4%
7%
30%
56%
603
flagFilipiny
10%
9%
22%
56%
85
flagPakistan
18%
10%
12%
56%
64
flagStany Zjednoczone
4%
6%
31%
55%
992
flagPolska
4%
6%
34%
54%
23491
flagIndie
6%
13%
23%
53%
502
flagFrancja
4%
4%
42%
48%
47
flagNorwegia
6%
9%
43%
40%
44
flagNieznany
4%
7%
51%
36%
935

Płeć

men44%
women48%
serca
4%
4%
mięśni
7%
6%
wątroby
43%
40%
mózgu
44%
48%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jeśli byłbyś zmuszony/a do wzięcia udziału w uczcie kanibali, jedzenia której części ludzkiego ciała należałoby unikać najbardziej?
25850
53%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.