Józef Stalin miał syna Wasilija. Kim on był?

dowódcą lotnictwa
artystą
pisarzem
został otruty w wieku 5 lat
Wasilij był oficerem sił po­wietrz­nych w czasie II wojny świa­to­wej. 5 marca 1942 ze­strze­lił nie­miec­kie­go FW-190. Szybko dostawał awanse i juz w 1948 został głów­no­do­wo­dzą­cym sił po­wietrz­nych rejonu Moskwy. Jednak po śmierci ojca karta się od­wró­ci­ła. Został uznany osobą nie­bez­piecz­ną i stanął przed sądem za za­mknię­ty­mi drzwia­mi. Spędził osiem lat w wię­zie­niu. Zmarł niedługo po wy­pusz­cze­niu, na chro­nicz­ny al­ko­ho­lizm.

Rozkład odpowiedzi

dowódcą lotnictwa
artystą
pisarzem
został otruty w wieku 5 lat
odpowiedzi
flagSzwajcaria
82%
5%
0%
11%
34
flagHiszpania
81%
6%
3%
6%
33
flagBelgia
75%
6%
6%
6%
29
flagAustria
72%
3%
3%
17%
29
flagHolandia
70%
3%
6%
19%
62
flagIndie
68%
5%
5%
20%
54
flagCzechy
68%
0%
15%
15%
19
flagNiemcy
66%
7%
7%
19%
259
flagWielka Brytania
64%
8%
8%
18%
620
flagKanada
60%
11%
13%
14%
61
flagWłochy
60%
9%
5%
23%
51
flagPolska
59%
8%
8%
23%
19535
flagFrancja
59%
7%
5%
25%
52
flagSzwecja
59%
3%
15%
21%
52
flagIrlandia
55%
6%
12%
25%
72
flagNorwegia
55%
8%
14%
20%
34
flagStany Zjednoczone
46%
11%
12%
28%
709
flagAustralia
44%
14%
12%
28%
49
flagDania
36%
9%
13%
40%
22
flagNieznany
34%
12%
11%
41%
1139

Płeć

men44%
women51%
dowódcą lotnictwa
44%
51%
artystą
10%
10%
pisarzem
10%
10%
został otruty w wieku 5 lat
33%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Józef Stalin miał syna Wasilija. Kim on był?
22064
58%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.