Józef Stalin miał syna Wasilija. Kim on był?

dowódcą lotnictwa
artystą
pisarzem
został otruty w wieku 5 lat
Wasilij był oficerem sił po­wietrz­nych w czasie II wojny świa­to­wej. 5 marca 1942 ze­strze­lił nie­miec­kie­go FW-190. Szybko dostawał awanse i juz w 1948 został głów­no­do­wo­dzą­cym sił po­wietrz­nych rejonu Moskwy. Jednak po śmierci ojca karta się od­wró­ci­ła. Został uznany osobą nie­bez­piecz­ną i stanął przed sądem za za­mknię­ty­mi drzwia­mi. Spędził osiem lat w wię­zie­niu. Zmarł niedługo po wy­pusz­cze­niu, na chro­nicz­ny al­ko­ho­lizm.

Rozkład odpowiedzi

dowódcą lotnictwa
artystą
pisarzem
został otruty w wieku 5 lat
odpowiedzi
flagHiszpania
78%
7%
3%
7%
28
flagBelgia
75%
7%
7%
7%
28
flagCzechy
72%
0%
11%
16%
18
flagAustria
71%
3%
3%
17%
28
flagHolandia
69%
3%
5%
21%
52
flagIndie
68%
5%
5%
20%
54
flagSzwajcaria
66%
11%
0%
22%
18
flagWielka Brytania
63%
8%
8%
18%
561
flagNiemcy
63%
7%
7%
21%
228
flagWłochy
62%
10%
6%
22%
50
flagChorwacja
62%
6%
12%
18%
16
flagPolska
58%
8%
8%
23%
17991
flagKanada
58%
9%
15%
16%
53
flagSzwecja
56%
4%
17%
21%
46
flagFrancja
55%
8%
6%
27%
47
flagIrlandia
54%
8%
12%
24%
57
flagNorwegia
54%
9%
15%
21%
33
flagAustralia
47%
15%
6%
29%
44
flagStany Zjednoczone
45%
12%
12%
29%
640
flagNieznany
34%
12%
11%
41%
1077

Płeć

men43%
women50%
dowódcą lotnictwa
43%
50%
artystą
11%
10%
pisarzem
10%
10%
został otruty w wieku 5 lat
34%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Józef Stalin miał syna Wasilija. Kim on był?
20293
58%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.