Józef Stalin miał syna Wasilija. Kim on był?

dowódcą lotnictwa
artystą
pisarzem
został otruty w wieku 5 lat
Wasilij był oficerem sił po­wietrz­nych w czasie II wojny świa­to­wej. 5 marca 1942 ze­strze­lił nie­miec­kie­go FW-190. Szybko dostawał awanse i juz w 1948 został głów­no­do­wo­dzą­cym sił po­wietrz­nych rejonu Moskwy. Jednak po śmierci ojca karta się od­wró­ci­ła. Został uznany osobą nie­bez­piecz­ną i stanął przed sądem za za­mknię­ty­mi drzwia­mi. Spędził osiem lat w wię­zie­niu. Zmarł niedługo po wy­pusz­cze­niu, na chro­nicz­ny al­ko­ho­lizm.

Rozkład odpowiedzi

dowódcą lotnictwa
artystą
pisarzem
został otruty w wieku 5 lat
odpowiedzi
flagSzwajcaria
81%
6%
0%
12%
32
flagHiszpania
78%
7%
3%
7%
28
flagBelgia
75%
7%
7%
7%
28
flagAustria
72%
3%
3%
17%
29
flagCzechy
72%
0%
11%
16%
18
flagHolandia
71%
3%
5%
19%
56
flagIndie
68%
5%
5%
20%
54
flagNiemcy
65%
7%
7%
19%
247
flagWielka Brytania
64%
8%
8%
18%
600
flagChorwacja
62%
6%
12%
18%
16
flagKanada
60%
9%
14%
16%
55
flagWłochy
60%
9%
5%
23%
51
flagPolska
59%
8%
8%
23%
18740
flagSzwecja
58%
4%
16%
22%
50
flagFrancja
55%
8%
6%
27%
47
flagIrlandia
54%
7%
12%
25%
64
flagNorwegia
54%
9%
15%
21%
33
flagStany Zjednoczone
45%
11%
12%
28%
685
flagAustralia
45%
15%
8%
30%
46
flagNieznany
34%
12%
11%
41%
1109

Płeć

men44%
women51%
dowódcą lotnictwa
44%
51%
artystą
10%
10%
pisarzem
10%
10%
został otruty w wieku 5 lat
34%
28%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Józef Stalin miał syna Wasilija. Kim on był?
21162
58%

Szczegóły

Autor: puchatek5
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.