Kaźko IV Słupski był kandydatem do tronu Królestwa Polskiego po śmierci swojego dziadka:

Władysława Łokietka
Kazimierza Wielkiego
Ludwika Węgierskiego
Władysława Jagiełły
Kaźko Słupski był synem naj­star­szej córki Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go - Elżbiety i księcia słup­skie­go Bo­gu­sła­wa V z dynastii Gry­fi­tów. Ad­op­to­wa­ny przez Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go przy­pusz­czal­nie w kwietniu 1369 roku, aby Ludwik Wę­gier­ski nie mógł wy­eg­ze­kwo­wać tzw. "paktu o prze­ży­cie­". Osta­tecz­nie otrzymał jedynie ziemię do­brzyń­ską oraz część Kujaw. Zmarł bez­dziet­nie w Byd­gosz­czy, w wieku 25 lat.

Rozkład odpowiedzi

Władysława Łokietka
Kazimierza Wielkiego
Ludwika Węgierskiego
Władysława Jagiełły
odpowiedzi
flagPolska
33%
34%
24%
7%
232

Płeć

men28%
women45%
Władysława Łokietka
30%
27%
Kazimierza Wielkiego
28%
45%
Ludwika Węgierskiego
25%
13%
Władysława Jagiełły
15%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kaźko IV Słupski był kandydatem do tronu Królestwa Polskiego po śmierci swojego dziadka:
253
33%

Szczegóły

Autor: Ivanhoe Martin
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.