Kiedy dokładne była Noc długich noży (niem. Nacht der langen Messer)?

1 na 2 września 1931 roku
29 na 30 czerwca 1934 roku
26 na 27 lipca 1937 roku
5 na 6 grudnia 1941 roku
Noc długich noży to akcja prze­pro­wa­dzo­na w nocy z 29 na 30 czerwca 1934 akcja schwy­ta­nia i wy­mor­do­wa­nia prze­ciw­ni­ków Adolfa Hitlera wewnątrz ruchu na­ro­do­wo­so­cja­li­stycz­ne­go. Tej nocy SS i wojsko zajęły główną siedzibę do­wódz­twa SA i aresz­to­wa­ły jego dowódcę Ernsta Röhma. Według ofi­cjal­nych danych zabitych zostało 77 osób, choć przy­pusz­cza się, że naprawdę za­mor­do­wa­no ich około 400. Pre­tek­stem do podjęcia tych działań miał być rzekomo pla­no­wa­ny przez nich zamach stanu.

Rozkład odpowiedzi

1 na 2 września 1931 roku
29 na 30 czerwca 1934 roku
26 na 27 lipca 1937 roku
5 na 6 grudnia 1941 roku
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
60%
10%
30%
10
flagPolska
15%
46%
22%
15%
943
flagNiemcy
0%
46%
13%
40%
15
flagNieznany
17%
44%
17%
19%
67

Płeć

men44%
women51%
1 na 2 września 1931 roku
15%
10%
29 na 30 czerwca 1934 roku
44%
51%
26 na 27 lipca 1937 roku
23%
22%
5 na 6 grudnia 1941 roku
17%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy dokładne była Noc długich noży (niem. Nacht der langen Messer)?
1070
46%

Szczegóły

Autor: IAN
Ilustracja: Marc Beech
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.