Kiedy doszło do Wielkiej schizmy wschodniej?

1453
1242
1459
1054
Wielka schizma wschod­nia – rozłam w chrze­ści­jań­stwie na Kościół wschodni i za­chod­ni. Za sym­bo­licz­ną datę tego wy­da­rze­nia przyj­mu­je się rok 1054. Nie był to jed­no­ra­zo­wy akt, lecz proces, który roz­cią­gał się w sze­ro­kich ramach chro­no­lo­gicz­ny­ch, trwający aż do XIII w. Wtedy wiele osób nie zdawało sobie sprawy z ist­nie­nia schizmy. Winą za jej po­wsta­nie obarcza się zarówno Rzym, jak i Kon­stan­ty­no­pol.

Rozkład odpowiedzi

1453
1242
1459
1054
odpowiedzi
flagBurundi
0%
0%
0%
100%
1
flagMalezja
0%
0%
0%
100%
1
flagLitwa
0%
0%
0%
100%
1
flagNepal
0%
0%
0%
100%
1
flagArmenia
0%
0%
0%
100%
1
flagNieznany
16%
16%
0%
66%
6
flagWielka Brytania
20%
20%
0%
60%
5
flagIndie
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
18%
18%
14%
47%
159
flagStany Zjednoczone
33%
33%
0%
33%
3
flagAustria
33%
0%
66%
0%
3
flagSzwecja
50%
50%
0%
0%
2
flagNiemcy
0%
0%
100%
0%
2
flagIrlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
100%
0%
1
flagSri Lanka
0%
100%
0%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men60%
women30%
1453
6%
30%
1242
20%
17%
1459
13%
21%
1054
60%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy doszło do Wielkiej schizmy wschodniej?
187
47%

Szczegóły

Autor: arcziss
Ilustracja: fusion-of-horizons
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.