Kiedy grasica u człowieka osiąga największy rozmiar?

Po osiągnięciu 2 roku życia
Po siągnięciu 21 roku życia
Po osiągnięciu 35 roku życia
Po osiągnięciu 60 roku życia
Grasica po­więk­sza się do 2. roku życia, po­zo­sta­je duża do okresu doj­rze­wa­nia (waży ok. 25 g), po czym zmniej­sza się (po 60. roku życia waży nawet mniej niż 0,5 g).

Rozkład odpowiedzi

Po osiągnięciu 2 roku życia
Po siągnięciu 21 roku życia
Po osiągnięciu 35 roku życia
Po osiągnięciu 60 roku życia
odpowiedzi
flagWielka Brytania
47%
36%
5%
11%
36
flagPolska
36%
44%
11%
6%
2450
flagNieznany
31%
49%
11%
6%
508
flagNiemcy
21%
57%
14%
7%
14

Płeć

men31%
women40%
Po osiągnięciu 2 roku życia
31%
40%
Po siągnięciu 21 roku życia
47%
42%
Po osiągnięciu 35 roku życia
13%
14%
Po osiągnięciu 60 roku życia
7%
3%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy grasica u człowieka osiąga największy rozmiar?
3075
35%

Szczegóły

Autor: Anna Polowczyk
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Grasica
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.