Kiedy i jak wytworzono pierwszą wodę sodową?

w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
Wodę gazowaną wy­two­rzy­li po raz pierwszy Joseph Prie­stley i Johann Jacob Schweppe poprzez prze­pusz­cze­nie przez nią dwu­tlen­ku węgla otrzy­my­wa­ne­go wcze­śniej z po­łą­cze­nia sody i kwasu. W rze­czy­wi­sto­ści nie ma żadnego śladu obec­no­ści sodu w sobie, jest to mylne okre­śle­nie.

Rozkład odpowiedzi

w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
odpowiedzi
flagWielka Brytania
16%
6%
56%
20%
30
flagPolska
13%
17%
53%
15%
1969
flagNieznany
16%
17%
49%
15%
328
flagNiemcy
9%
23%
47%
19%
21

Płeć

men50%
women52%
w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
13%
12%
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
17%
17%
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
50%
52%
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
18%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy i jak wytworzono pierwszą wodę sodową?
2414
52%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Grażyna Rutowska
Czytaj więcej: wikipedia Woda gazowana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.