Kiedy i jak wytworzono pierwszą wodę sodową?

w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
Wodę gazowaną wy­two­rzy­li po raz pierwszy Joseph Prie­stley i Johann Jacob Schweppe poprzez prze­pusz­cze­nie przez nią dwu­tlen­ku węgla otrzy­my­wa­ne­go wcze­śniej z po­łą­cze­nia sody i kwasu. W rze­czy­wi­sto­ści nie ma żadnego śladu obec­no­ści sodu w sobie, jest to mylne okre­śle­nie.

Rozkład odpowiedzi

w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
odpowiedzi
flagNiemcy
5%
17%
58%
17%
17
flagWielka Brytania
18%
7%
55%
18%
27
flagPolska
13%
17%
53%
15%
1691
flagNieznany
16%
18%
49%
16%
312

Płeć

men49%
women54%
w pierwszej połowie XIXw. przez przez przepuszczenie przez nią sodu
13%
11%
w XVw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
18%
16%
w połowie XVIIIw. przez przepuszczenie przez nią dwutlenku węgla
49%
54%
w drugiej połowie XVIIIw. przez dodanie do niej sody oczyszczonej
18%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy i jak wytworzono pierwszą wodę sodową?
2094
53%

Szczegóły

Autor: Beronatar
Ilustracja: Grażyna Rutowska
Czytaj więcej: wikipedia Woda gazowana
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.