Kiedy po raz pierwszy obliczony został obwód Ziemi z przywoitą dokładnością (13.6% błędu)?

w III wieku p.n.e.
w XII wieku
w XV wieku
w XVII wieku
Era­sto­te­ne­s, kie­ru­ją­cy słynną Bi­blio­te­ką Alek­san­dryj­ską, był ma­te­ma­ty­kiem i geo­gra­fem. Obliczył obwód Ziemi wy­ko­rzy­stu­jąc wiedzę o tym, że w dzień prze­si­le­nia letniego słońce oświetla w południe dno studni egip­skiej świątyni w Swenet. Zmierzył tego dnia kąt padania promieni sło­necz­nych w Alek­san­drii i bazując na (nieco nie­do­kład­ne­j) wiedzy o od­le­gło­ści dzie­lą­cej oba miasta, obliczył rozmiary Ziemi. Tysiąc sie­dem­set lat później Krzysz­tof Kolumb uznał, że Era­sto­te­nes musiał się pomylić w ob­li­cze­niach.

Rozkład odpowiedzi

w III wieku p.n.e.
w XII wieku
w XV wieku
w XVII wieku
odpowiedzi
flagWietnam
100%
0%
0%
0%
13
flagFinlandia
96%
1%
0%
1%
51
flagSzwajcaria
95%
2%
2%
0%
48
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
92%
5%
0%
2%
39
flagGrecja
86%
0%
10%
3%
30
flagCzechy
85%
0%
7%
7%
14
flagHolandia
83%
5%
6%
5%
98
flagWłochy
83%
6%
5%
4%
74
flagWielka Brytania
76%
10%
9%
3%
332
flagAustria
76%
8%
8%
8%
25
flagStany Zjednoczone
73%
10%
11%
4%
188
flagNiemcy
72%
13%
8%
5%
207
flagPolska
70%
11%
11%
6%
10926
flagSzwecja
70%
12%
10%
7%
40
flagIndie
70%
16%
9%
0%
31
flagNorwegia
70%
8%
8%
12%
24
flagNieznany
59%
13%
17%
9%
720
flagFrancja
56%
8%
26%
8%
23
flagIrlandia
52%
10%
15%
22%
40
flagUkraina
38%
30%
30%
0%
13

Płeć

men73%
women71%
w III wieku p.n.e.
73%
71%
w XII wieku
9%
11%
w XV wieku
10%
11%
w XVII wieku
6%
5%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Czytaj więcej: wikipedia Eratostenes
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.