Kiedy powstał język Jidysz?

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
Jidysz powstał ok. X wieku w po­łu­dnio­wych Niem­czech na bazie lo­kal­ne­go nie­miec­kie­go dia­lek­tu. Ist­nie­ją­ce w nim za­po­ży­cze­nia ro­mań­skie świadczą o tym, że Żydzi przybyli do Niemiec po­słu­gi­wa­li się odmianą sta­ro­fran­cu­skie­go lub wło­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
odpowiedzi
flagHolandia
64%
0%
17%
17%
17
flagFrancja
58%
25%
16%
0%
12
flagNieznany
46%
26%
20%
6%
15
flagNiemcy
41%
41%
8%
8%
48
flagStany Zjednoczone
34%
31%
24%
10%
29
flagPolska
31%
38%
16%
13%
2611
flagWłochy
27%
54%
0%
18%
11
flagWielka Brytania
21%
49%
21%
6%
61
flagIrlandia
15%
23%
38%
23%
13

Płeć

men27%
women28%
ok. X wieku
27%
28%
ok. XIV w. p.n.e.
34%
40%
w XIX wieku
19%
16%
w roku 1913
18%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy powstał język Jidysz?
2896
31%

Szczegóły

Autor: Konrad123
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.