Kiedy powstał język Jidysz?

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
Jidysz powstał ok. X wieku w po­łu­dnio­wych Niem­czech na bazie lo­kal­ne­go nie­miec­kie­go dia­lek­tu. Ist­nie­ją­ce w nim za­po­ży­cze­nia ro­mań­skie świadczą o tym, że Żydzi przybyli do Niemiec po­słu­gi­wa­li się odmianą sta­ro­fran­cu­skie­go lub wło­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
odpowiedzi
flagHolandia
66%
0%
16%
16%
18
flagFrancja
58%
25%
16%
0%
12
flagNieznany
40%
34%
19%
5%
52
flagNiemcy
40%
40%
8%
10%
49
flagStany Zjednoczone
34%
31%
24%
10%
29
flagPolska
31%
38%
16%
13%
2760
flagWłochy
25%
58%
0%
16%
12
flagWielka Brytania
21%
48%
21%
6%
64
flagIrlandia
21%
21%
35%
21%
14

Płeć

men27%
women29%
ok. X wieku
27%
29%
ok. XIV w. p.n.e.
35%
40%
w XIX wieku
19%
16%
w roku 1913
17%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy powstał język Jidysz?
3092
31%

Szczegóły

Autor: Konrad123
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.