Kiedy powstał język Jidysz?

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
Jidysz powstał ok. X wieku w po­łu­dnio­wych Niem­czech na bazie lo­kal­ne­go nie­miec­kie­go dia­lek­tu. Ist­nie­ją­ce w nim za­po­ży­cze­nia ro­mań­skie świadczą o tym, że Żydzi przybyli do Niemiec po­słu­gi­wa­li się odmianą sta­ro­fran­cu­skie­go lub wło­skie­go.

Rozkład odpowiedzi

ok. X wieku
ok. XIV w. p.n.e.
w XIX wieku
w roku 1913
odpowiedzi
flagHolandia
68%
0%
15%
15%
19
flagFrancja
58%
25%
16%
0%
12
flagNiemcy
40%
42%
8%
10%
50
flagStany Zjednoczone
32%
35%
22%
9%
31
flagNieznany
31%
37%
17%
12%
101
flagPolska
30%
38%
16%
13%
3018
flagWłochy
26%
60%
0%
13%
15
flagWielka Brytania
22%
46%
21%
7%
66
flagIrlandia
21%
21%
35%
21%
14

Płeć

men26%
women29%
ok. X wieku
26%
29%
ok. XIV w. p.n.e.
36%
40%
w XIX wieku
20%
16%
w roku 1913
16%
14%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy powstał język Jidysz?
3419
31%

Szczegóły

Autor: Konrad123
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.