Kiedy powstał Sudan Południowy?

6 września 1994 roku
15 listopada 2001 roku
9 lipca 2011 roku
29 sierpnia 2016 roku
Sudan Po­łu­dnio­wy to afry­kań­skie państwo ze stolicą w Dżubie, powstałe 9 lipca 2011 roku w wyniku odłą­cze­nia się od Sudanu, na mocy po­ro­zu­mie­nia rządu su­dań­skie­go z Ludową Armią Wy­zwo­le­nia Sudanu, które za­koń­czy­ło II wojnę domową w Sudanie - naj­dłuż­szą wojnę domową w Afryce.

Rozkład odpowiedzi

6 września 1994 roku
15 listopada 2001 roku
9 lipca 2011 roku
29 sierpnia 2016 roku
odpowiedzi
flagNieznany
3%
22%
58%
16%
31
flagPolska
14%
24%
45%
16%
341

Płeć

men51%
women51%
6 września 1994 roku
7%
9%
15 listopada 2001 roku
21%
24%
9 lipca 2011 roku
51%
51%
29 sierpnia 2016 roku
20%
15%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy powstał Sudan Południowy?
401
47%

Szczegóły

Autor: bazyliszek
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.