Kiedy rozgrywały się wojny punickie ?

254 do 142 r. p.n.e.
264 do 146 r. p.n.e.
263 do 145 r. n.e.
261 do 149 r. n.e
Nazwa ogólna dla kon­flik­tów zbroj­nych między Re­pu­bli­ką rzymską a Kar­ta­gi­ną, państwem po­wsta­łym z fe­nic­kiej (łac. Poeni – Fe­ni­cja­nie, punicus – fenicki, bella punica – wojny fe­nic­kie) kolonii w Afryce Pół­noc­nej (obecnie Tu­ne­zja­), jakie ro­ze­gra­ły się z prze­rwa­mi w okresie od 264 do 146 r. p.n.e. Przy­czy­ny wojen pu­nic­kich skupiały się wokół sporów o wpływy po­li­tycz­ne i go­spo­dar­cze w za­chod­niej części basenu Morza Śród­ziem­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

254 do 142 r. p.n.e.
264 do 146 r. p.n.e.
263 do 145 r. n.e.
261 do 149 r. n.e
odpowiedzi
flagNiemcy
17%
65%
8%
8%
23
flagWielka Brytania
25%
62%
12%
0%
16
flagPolska
19%
48%
18%
12%
1044
flagNieznany
19%
42%
24%
12%
114

Płeć

men47%
women46%
254 do 142 r. p.n.e.
20%
14%
264 do 146 r. p.n.e.
47%
46%
263 do 145 r. n.e.
22%
20%
261 do 149 r. n.e
9%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy rozgrywały się wojny punickie ?
1235
48%

Szczegóły

Autor: Grixol66
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Wojny punickie
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.