Kiedy rozwiązano Zakon krzyżacki ?

W 1410 roku
W XV wieku
W XVIII wieku
Istnieje do dziś
Zakon krzy­­­ża­­c­ki, w od­ró­­ż­nie­­­niu od zakonu te­­m­pla­­­riu­­­szy, nigdy nie został ofi­­­cja­­l­nie roz­­­wią­­­za­­­ny przez papieży. Po hołdzie pruskim i se­­­ku­­­la­­­ry­­­za­­­cji Inflant (Łotwa i Estonia) ostały się głównie domy zakonne na terenie Rzeszy Nie­­­mie­­c­kiej.O­­­be­­c­ną siedzibą wie­­l­kie­­­go mistrza jest dom zakonny w Wiedniu przy Si­­n­ge­­r­stra­­­ße 7, obok ar­chi­­­ka­­­te­­­dry św. Szcze­­­pa­­­na. Au­­­stria­­c­kie za­­­ko­­n­ni­­­ce mają swój dom w Frie­­­sach.

Rozkład odpowiedzi

W 1410 roku
W XV wieku
W XVIII wieku
Istnieje do dziś
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
0%
15%
84%
13
flagNiemcy
4%
8%
4%
82%
23
flagNieznany
3%
9%
11%
75%
160
flagPolska
4%
11%
11%
72%
1339

Płeć

men78%
women61%
W 1410 roku
2%
5%
W XV wieku
7%
15%
W XVIII wieku
11%
18%
Istnieje do dziś
78%
61%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy rozwiązano Zakon krzyżacki ?
1581
72%

Szczegóły

Autor: PK
Ilustracja: Piom
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.