Kiedy państwa członkowskie EU świętują “ Dzień Europy“

5 maja
8 maja
9 maja
1 lipca
Od 1986 r Dzień Europy ob­cho­dzo­ny jest 9 maja we wszyst­kich pań­stwach człon­kow­skich na pamiątkę ogło­sze­nia De­kla­ra­cji Roberta Schu­ma­na, do­ku­men­tu, który za­po­cząt­ko­wał proces jed­no­cze­nia Europy.

Rozkład odpowiedzi

5 maja
8 maja
9 maja
1 lipca
odpowiedzi
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagDania
0%
0%
100%
0%
1
flagZimbabwe
0%
0%
100%
0%
1
flagFinlandia
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
0%
66%
33%
3
flagAustria
0%
0%
50%
50%
2
flagPolska
26%
29%
31%
12%
193
flagNieznany
62%
12%
0%
25%
8
flagWielka Brytania
40%
20%
0%
40%
5
flagUkraina
100%
0%
0%
0%
1
flagStany Zjednoczone
100%
0%
0%
0%
1
flagIrlandia
0%
0%
0%
100%
1
flagSzwecja
0%
100%
0%
0%
1
flagNiemcy
0%
100%
0%
0%
1
flagJamajka
100%
0%
0%
0%
1
flagAfganistan
0%
0%
0%
100%
1
flagWybrzeże Kości Słoniowej
0%
0%
0%
100%
1
flagWłochy
0%
100%
0%
0%
1

Płeć

men23%
women32%
5 maja
30%
32%
8 maja
28%
24%
9 maja
23%
32%
1 lipca
17%
12%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy państwa członkowskie EU świętują “ Dzień Europy“
223
30%

Szczegóły

Autor: Tschuka
Ilustracja: Nigel Howe
Czytaj więcej: wikipedia Dzień Europy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.