Ile czasu upłynęło od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow do wybuchu II Wojny Światowej?

rok
6 miesięcy
2 miesiące
tydzień
23 sierpnia 1939 w Moskwie doszło do spo­tka­nia mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych Niemiec - Joachima Rib­ben­tro­pa - oraz ZSRR - Wia­cze­sła­wa Mo­ło­to­wa. Pod­pi­sa­ny wówczas pakt o nie­agre­sji oraz tajny protokół podziału stref wpływów otwo­rzy­ły Niemcom moż­li­wość ataku na Polskę.

Rozkład odpowiedzi

rok
6 miesięcy
2 miesiące
tydzień
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
16%
13%
70%
30
flagWielka Brytania
10%
10%
15%
63%
19
flagPolska
11%
18%
20%
48%
1288
flagNieznany
9%
21%
28%
39%
74

Płeć

men48%
women43%
rok
12%
12%
6 miesięcy
17%
24%
2 miesiące
22%
20%
tydzień
48%
43%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Ile czasu upłynęło od podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow do wybuchu II Wojny Światowej?
1419
48%

Szczegóły

Autor: kapral 127
Ilustracja: wikimedia

Historia

2 lipca 2017 21:16:52 utworzył kapral 127 »
5 października 2017 22:13:55 zmienił smyru »
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.