Kiedy została wydana powieść "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena ?

1927
1938-1939
1954–1955
1974
Władca Pier­ście­ni (ang. The Lord of the Rings) – powieść high fantasy J.R.R. Tol­kie­na, której akcja rozgrywa się w mi­to­lo­gicz­nym świecie Śród­zie­mia­.Po­wieść wydano w Wielkiej Brytanii w latach 1954–1955. W połowie lat sześć­dzie­sią­tych Władca Pier­ście­ni stał się fe­no­me­nem wy­daw­ni­czym w krajach an­glo­sa­ski­ch, a na­stęp­nie na całym świecie. Książkę prze­tłu­ma­czo­no na dzie­siąt­ki języków

Rozkład odpowiedzi

1927
1938-1939
1954–1955
1974
odpowiedzi
flagNieznany
13%
18%
48%
19%
252
flagPolska
11%
20%
44%
23%
2309
flagWielka Brytania
9%
24%
41%
24%
41
flagNiemcy
3%
15%
38%
42%
26
flagHolandia
10%
30%
30%
30%
10
flagIrlandia
18%
18%
27%
36%
11

Płeć

men41%
women46%
1927
13%
13%
1938-1939
20%
22%
1954–1955
41%
46%
1974
24%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy została wydana powieść "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena ?
2722
44%

Szczegóły

Autor: Jagoda
Ilustracja: idreamlikecrazy
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.