Kiedy żył Gautama Budda?

około 1000-900 p.n.e.
około 500-400 p.n.e.
w latach 227-273
około roku sześcsetnego
Daty urodzin i życia Sid­dar­thy Gautamy nie są pewne, choć hi­sto­ry­cy zgadzają się, że mógł być on postacią hi­sto­rycz­ną. W roku 1988 odbyło się sym­po­zjum po­świę­co­ne temu za­gad­nie­niu. Usta­lo­no, że naj­bar­dziej praw­do­po­dob­ny­mi latami śmierci są okolice czte­rech­set­ne­go roku p.n.e.

Rozkład odpowiedzi

około 1000-900 p.n.e.
około 500-400 p.n.e.
w latach 227-273
około roku sześcsetnego
odpowiedzi
flagAustria
9%
72%
9%
9%
11
flagHolandia
21%
59%
12%
6%
32
flagNorwegia
22%
55%
5%
16%
18
flagFrancja
26%
53%
0%
20%
15
flagNiemcy
20%
51%
16%
10%
102
flagPolska
17%
48%
17%
15%
7607
flagWłochy
15%
47%
15%
21%
19
flagWielka Brytania
17%
46%
19%
16%
162
flagStany Zjednoczone
24%
44%
14%
14%
117
flagNieznany
21%
43%
19%
15%
335
flagIndie
23%
41%
18%
16%
108
flagSzwecja
25%
41%
0%
33%
12
flagKanada
25%
41%
16%
16%
12
flagHiszpania
20%
40%
10%
20%
10
flagIrlandia
29%
33%
8%
29%
24
flagZjednoczone Emiraty Arabskie
5%
27%
38%
22%
18

Płeć

men46%
women44%
około 1000-900 p.n.e.
20%
18%
około 500-400 p.n.e.
46%
44%
w latach 227-273
16%
20%
około roku sześcsetnego
17%
17%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kiedy żył Gautama Budda?
8427
48%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.