Kielnia to:

noga dzika
dziób kaczki
ogon bobra
ryj dzika
Ogon bobra jest bardzo cha­rak­te­ry­stycz­ny - duży i spłasz­czo­ny, pokryty łuską zwany po­tocz­nie kielnią. Podczas pływania pełni rolę steru, a na po­wierzch­ni służy bobrowi za pod­pór­kę. Jego kolejną rolą jest ma­ga­zy­no­wa­nie tłusz­czu, a także ter­mo­re­gu­la­cja or­ga­ni­zmu.

Rozkład odpowiedzi

noga dzika
dziób kaczki
ogon bobra
ryj dzika
odpowiedzi
flagNieznany
36%
18%
45%
0%
11
flagPolska
32%
8%
39%
18%
343

Płeć

men43%
women42%
noga dzika
31%
28%
dziób kaczki
10%
10%
ogon bobra
43%
42%
ryj dzika
14%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kielnia to:
383
39%

Szczegóły

Autor: muszmen
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.