Na zdjęciu powyżej uwieczniony został Michael Jackson. Kim był ten człowiek?

Śpiewakiem operowym
Autorem książek na temat piwa i whiskey
Masowym mordercą
Brytyjskim malarzem pejzażystą
Michael James Jackson, nazywany papieżem pi­wo­wa­stwa, to autor wielu pu­bli­ka­cji na temat piwa i whisky. Jego naj­więk­sze dzieło "The World Guide to Beer", znacząco przy­czy­ni­ło się do usys­te­ma­ty­zo­wa­nia gatunków piwnych. Był także go­spo­da­rzem po­pu­lar­ne­go programu "The Beer Hunter" emi­to­wa­ne­go na Di­sco­ve­ry Channel, znacząco przy­czy­nia­jąc się do wzrostu za­in­te­re­so­wa­nia piwem w latach 90-tych.

Rozkład odpowiedzi

Śpiewakiem operowym
Autorem książek na temat piwa i whiskey
Masowym mordercą
Brytyjskim malarzem pejzażystą
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
76%
17%
5%
17
flagNieznany
3%
70%
14%
11%
107
flagPolska
6%
62%
17%
12%
1340
flagHolandia
0%
60%
10%
30%
10
flagWielka Brytania
4%
36%
27%
31%
22

Płeć

men60%
women68%
Śpiewakiem operowym
5%
2%
Autorem książek na temat piwa i whiskey
60%
68%
Masowym mordercą
19%
20%
Brytyjskim malarzem pejzażystą
15%
9%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Na zdjęciu powyżej uwieczniony został Michael Jackson. Kim był ten człowiek?
1551
63%

Szczegóły

Autor: Mateusz Arendt
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.