Kim z zawodu był Eligiusz Niewiadomski, zabójca Prezydenta Gabriela Narutowicza?

był adwokatem
był malarzem obrazów
był stolarzem
nie miał zawodu
Eligiusz Nie­wia­dom­ski był ma­la­rze­m, wy­kła­dow­cą aka­de­mic­kim oraz kry­ty­kiem sztuki. Od 1897 roku wykładał rysunek na Po­li­tech­ni­ce War­szaw­skiej. Po­świę­cił się pracy na rzecz utwo­rze­nia w War­sza­wie Szkoły Sztuk Pięknych na eu­ro­pej­skim po­zio­mie.

Rozkład odpowiedzi

był adwokatem
był malarzem obrazów
był stolarzem
nie miał zawodu
odpowiedzi
flagSzwecja
6%
80%
6%
6%
15
flagKanada
16%
66%
11%
5%
18
flagBelgia
10%
60%
0%
20%
10
flagNiemcy
16%
57%
12%
14%
107
flagFrancja
14%
57%
21%
7%
28
flagDania
25%
50%
6%
18%
16
flagBiałoruś
10%
50%
20%
20%
10
flagWielka Brytania
12%
49%
20%
15%
140
flagIrlandia
10%
47%
26%
15%
19
flagHiszpania
23%
47%
5%
23%
17
flagPolska
15%
45%
20%
18%
6462
flagHolandia
7%
42%
26%
23%
26
flagWłochy
28%
42%
14%
14%
14
flagStany Zjednoczone
25%
37%
21%
15%
32
flagUkraina
22%
36%
13%
27%
22
flagRosja
36%
36%
9%
9%
11
flagNieznany
16%
31%
25%
25%
440
flagNorwegia
10%
30%
20%
40%
10

Płeć

men39%
women42%
był adwokatem
15%
14%
był malarzem obrazów
39%
42%
był stolarzem
22%
26%
nie miał zawodu
22%
16%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kim z zawodu był Eligiusz Niewiadomski, zabójca Prezydenta Gabriela Narutowicza?
7480
45%

Szczegóły

Autor: Radek
Ilustracja: Pawel Kabanski
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.