Kogo Adolf Hitler wyznaczył na swojego następcę?

Heinrich Himmler
Joseph Goebbels
Hermann Göring
Karl Dönitz
Hitler w swoim te­sta­men­cie wy­zna­czył nowych przy­wód­ców Rzeszy, gdzie J.Go­eb­bels objął funkcję kanc­le­rza, a H.Göring został pre­zy­den­tem. Himmler i Dönitz zostali po­zba­wie­ni ja­kich­kol­wiek pozycji w pań­stwie.

Rozkład odpowiedzi

Heinrich Himmler
Joseph Goebbels
Hermann Göring
Karl Dönitz
odpowiedzi
flagNieznany
34%
34%
16%
14%
61
flagPolska
21%
31%
18%
27%
361

Płeć

men28%
women34%
Heinrich Himmler
21%
30%
Joseph Goebbels
28%
34%
Hermann Göring
16%
23%
Karl Dönitz
33%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kogo Adolf Hitler wyznaczył na swojego następcę?
441
31%

Szczegóły

Autor: marti2809
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.vaterland.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.