Kogo Adolf Hitler wyznaczył na swojego następcę?

Heinrich Himmler
Joseph Goebbels
Hermann Göring
Karl Dönitz
Hitler w swoim te­sta­men­cie wy­zna­czył nowych przy­wód­ców Rzeszy, gdzie J.Go­eb­bels objął funkcję kanc­le­rza, a H.Göring został pre­zy­den­tem. Himmler i Dönitz zostali po­zba­wie­ni ja­kich­kol­wiek pozycji w pań­stwie.

Rozkład odpowiedzi

Heinrich Himmler
Joseph Goebbels
Hermann Göring
Karl Dönitz
odpowiedzi
flagNieznany
35%
32%
24%
8%
37
flagPolska
22%
30%
18%
29%
233

Płeć

men29%
women25%
Heinrich Himmler
19%
33%
Joseph Goebbels
29%
25%
Hermann Göring
17%
27%
Karl Dönitz
33%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kogo Adolf Hitler wyznaczył na swojego następcę?
284
29%

Szczegóły

Autor: marti2809
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: www.vaterland.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.