Skąd pochodzi parkour?

z USA
z Francji
z RPA
z Brazylii
Parkour pochodzi z Francji jest to forma ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Za twórcę uznaje się Davida Belle'a. Główną ideą parkour jest po­ko­ny­wa­nie prze­szkód sto­ją­cych na drodze w jak naj­prost­szy i naj­szyb­szy sposób.

Rozkład odpowiedzi

z USA
z Francji
z RPA
z Brazylii
odpowiedzi
flagNieznany
14%
54%
14%
18%
50
flagPolska
19%
52%
12%
14%
390

Płeć

men55%
women38%
z USA
16%
22%
z Francji
55%
38%
z RPA
12%
6%
z Brazylii
14%
32%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Skąd pochodzi parkour?
471
52%

Szczegóły

Autor: The Dejv
Czytaj więcej: wikipedia Parkour
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.