Kogo uznaje się za twórców monet?

Fenicjan
Egipcjanie
Turkowie
Chińczycy
Twórcami monet byli praw­do­po­dob­nie Fe­ni­cja­nie. Fenicja to sta­ro­żyt­na kraina obej­mu­ją­ca tereny dzi­siej­sze­go Libanu, za­chod­niej Syrii i pół­noc­ne­go Izraela. Oprócz wy­na­le­zie­nia monet, Fe­ni­cja­nie stwo­rzy­li również pierwsze w historii pismo al­fa­be­tycz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Fenicjan
Egipcjanie
Turkowie
Chińczycy
odpowiedzi
flagPolska
73%
12%
2%
10%
374
flagNieznany
68%
18%
4%
9%
44

Płeć

men75%
women76%
Fenicjan
75%
76%
Egipcjanie
14%
13%
Turkowie
1%
0%
Chińczycy
8%
10%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kogo uznaje się za twórców monet?
444
73%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Nathaniel_U
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.