Kogo uznaje się za twórców monet?

Fenicjan
Egipcjanie
Turkowie
Chińczycy
Twórcami monet byli praw­do­po­dob­nie Fe­ni­cja­nie. Fenicja to sta­ro­żyt­na kraina obej­mu­ją­ca tereny dzi­siej­sze­go Libanu, za­chod­niej Syrii i pół­noc­ne­go Izraela. Oprócz wy­na­le­zie­nia monet, Fe­ni­cja­nie stwo­rzy­li również pierwsze w historii pismo al­fa­be­tycz­ne.

Rozkład odpowiedzi

Fenicjan
Egipcjanie
Turkowie
Chińczycy
odpowiedzi
flagNiemcy
80%
13%
0%
6%
15
flagPolska
74%
13%
2%
8%
869
flagNieznany
71%
17%
2%
9%
76
flagWielka Brytania
61%
15%
0%
23%
13

Płeć

men76%
women76%
Fenicjan
76%
76%
Egipcjanie
13%
15%
Turkowie
1%
0%
Chińczycy
8%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kogo uznaje się za twórców monet?
1013
74%

Szczegóły

Autor: Sokrates
Ilustracja: Nathaniel_U
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.