Kogo wcielano w szeregi janczarów, stanowiących przyboczną straż sułtana Imperium Osmańskiego?

szlachciców
zwycięskich gladiatorów
dzieci chrześcijan
asasynów
Jan­cza­rzy należeli do sułtana i nosili tytuł "nie­wol­ni­cy Porty". Były to dzieci za­bie­ra­ne miesz­ka­ją­cym na terenie Imperium Osmań­skie­go chrze­ści­ja­nom - głównie na terenie Bał­ka­nów. Młodzi chłopcy byli kie­ro­wa­ni do słynnej szkoły Enderun, gdzie przez lata byli szkoleni w walce oraz na­wra­ca­ni na Islam. Naj­bar­dziej uta­len­to­wa­ni zo­sta­wa­li in­źy­nie­ra­mi, le­ka­rza­mi i ar­chi­tek­ta­mi, reszta kie­ro­wa­na była do służby woj­sko­wej.

Rozkład odpowiedzi

szlachciców
zwycięskich gladiatorów
dzieci chrześcijan
asasynów
odpowiedzi
flagHiszpania
4%
9%
85%
0%
21
flagSzwecja
0%
12%
75%
12%
16
flagTurcja
11%
3%
70%
14%
27
flagBelgia
0%
8%
66%
25%
12
flagWielka Brytania
7%
7%
65%
20%
252
flagWłochy
0%
16%
64%
16%
25
flagNiemcy
12%
3%
63%
20%
160
flagHolandia
3%
6%
61%
29%
31
flagKanada
0%
4%
61%
33%
21
flagStany Zjednoczone
11%
11%
60%
13%
209
flagSzwajcaria
26%
6%
60%
6%
15
flagPolska
11%
8%
58%
20%
9082
flagFrancja
4%
8%
54%
29%
24
flagNieznany
19%
9%
52%
18%
292
flagIrlandia
20%
4%
52%
24%
25
flagAustria
27%
9%
45%
18%
11
flagIndie
6%
30%
33%
26%
30
flagNorwegia
27%
9%
31%
31%
22

Płeć

men57%
women50%
szlachciców
13%
11%
zwycięskich gladiatorów
9%
12%
dzieci chrześcijan
57%
50%
asasynów
19%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kogo wcielano w szeregi janczarów, stanowiących przyboczną straż sułtana Imperium Osmańskiego?
10091
58%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.