Koleopterologia to nauka o?

motylach
ćmach
chrząszczach
osach
Ko­le­op­te­ro­lo­gia to dział en­to­mo­lo­gii zaj­mu­ją­cy się badaniem owadów z rzędu chrząsz­czy (In­sec­ta: Co­le­op­te­ra­). Chrząsz­cze to naj­licz­niej­szy rząd zwie­rząt. Obejmuje około 400 tys. znanych nauce ga­tun­kó­w, a szacuje się, że liczba nie­opi­sa­nych gatunków może sięgać kilku mi­lio­nów..

Rozkład odpowiedzi

motylach
ćmach
chrząszczach
osach
odpowiedzi
flagPolska
5%
38%
44%
11%
18
flagWielka Brytania
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men50%
women40%
motylach
0%
0%
ćmach
50%
40%
chrząszczach
50%
40%
osach
0%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Koleopterologia to nauka o?
19
42%

Szczegóły

Autor: erzac
Ilustracja: Chiara Marra
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.