Kolonizacja Marsa to modny temat wskazywany niekiedy jako przyszłe zadanie ludzkości. Które z zagrożeń skazuje obecnie taką wyprawę na porażkę?

niska temperatura
brak tlenu
niska grawitacja
promieniowanie kosmiczne
Jedyną sku­tecz­ną ochroną przed wy­so­ko­ener­ge­tycz­nym pro­mie­nio­wa­niem ko­smicz­ny­m, z jakiej ko­rzy­sta­my, jest potężne pole elek­tro­ma­gne­tycz­ne ota­cza­ją­ce Ziemię. Zarówno podczas długiego lotu na Marsa, jak i na samym Marsie, astro­nau­ci wy­sta­wie­ni byliby na nisz­czą­ce pro­mie­nio­wa­nie. Mars nie posiada bowiem silnego pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

niska temperatura
brak tlenu
niska grawitacja
promieniowanie kosmiczne
odpowiedzi
flagLitwa
0%
18%
0%
81%
11
flagFrancja
2%
13%
5%
78%
37
flagAustralia
0%
18%
4%
77%
22
flagWłochy
10%
5%
15%
70%
20
flagHiszpania
7%
15%
7%
69%
13
flagSzwecja
4%
20%
8%
66%
24
flagSzwajcaria
15%
18%
6%
59%
32
flagWielka Brytania
8%
24%
7%
57%
357
flagNieznany
9%
28%
5%
55%
972
flagPolska
9%
28%
7%
52%
15848
flagNiemcy
13%
27%
7%
50%
149
flagKanada
4%
41%
4%
50%
24
flagHolandia
6%
35%
6%
48%
31
flagFilipiny
8%
28%
12%
48%
25
flagIndie
9%
32%
8%
47%
185
flagStany Zjednoczone
9%
28%
11%
47%
171
flagMalezja
9%
18%
27%
45%
11
flagBelgia
9%
9%
36%
45%
11
flagNorwegia
27%
40%
0%
31%
22
flagIrlandia
0%
57%
12%
30%
33

Płeć

men55%
women42%
niska temperatura
9%
12%
brak tlenu
28%
34%
niska grawitacja
6%
9%
promieniowanie kosmiczne
55%
42%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kolonizacja Marsa to modny temat wskazywany niekiedy jako przyszłe zadanie ludzkości. Które z zagrożeń skazuje obecnie taką wyprawę na porażkę?
17594
52%

Szczegóły

Autor: globalquiz.org
Ilustracja: FlyingSinger
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.