Które komórki krwi zawierają hemoglobinę?

Erytrocyty
Trombocyty
Leukocyty
Monocyty
Ery­tro­cy­ty mają zdolność trans­por­to­wa­nia tlenu do wszyst­kich tkanek funk­cjo­nu­ją­cych na­rzą­dów.

Rozkład odpowiedzi

Erytrocyty
Trombocyty
Leukocyty
Monocyty
odpowiedzi
flagPolska
79%
6%
12%
1%
3134
flagNieznany
77%
5%
15%
1%
528
flagNiemcy
68%
5%
15%
10%
19
flagWielka Brytania
65%
5%
25%
2%
35

Płeć

men76%
women81%
Erytrocyty
76%
81%
Trombocyty
5%
6%
Leukocyty
15%
10%
Monocyty
1%
1%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które komórki krwi zawierają hemoglobinę?
3807
78%

Szczegóły

Autor: POLA
Ilustracja: MDougM
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.