Kometa ta była najpiękniejszą kometą II połowie XX wieku, widoczna gołym okiem, prezentująca dwa warkocze. O jakiej komecie jest mowa?

Kometa Halleya
Kometa McNaughta
Kometa Hale’a-Boppa
Nie było widocznej w tym czasie takiej komety
Kometa Ha­le­’a­-Bop­pa lub C/1995 O1 – kometa dłu­go­okre­so­wa, którą można było ob­ser­wo­wać gołym okiem od maja 1996 do grudnia 1997 roku, dwa razy dłużej niż po­przed­nią re­kor­dzist­kę, Wielką Kometę z 1811.

Rozkład odpowiedzi

Kometa Halleya
Kometa McNaughta
Kometa Hale’a-Boppa
Nie było widocznej w tym czasie takiej komety
odpowiedzi
flagWielka Brytania
69%
7%
23%
0%
13
flagPolska
63%
7%
20%
8%
649
flagNieznany
72%
5%
14%
8%
171

Płeć

men17%
women19%
Kometa Halleya
65%
66%
Kometa McNaughta
6%
8%
Kometa Hale’a-Boppa
17%
19%
Nie było widocznej w tym czasie takiej komety
10%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kometa ta była najpiękniejszą kometą II połowie XX wieku, widoczna gołym okiem, prezentująca dwa warkocze. O jakiej komecie jest mowa?
866
19%

Szczegóły

Autor: Dawid Białek
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.