Kot Schrödingera to eksperyment mający ilustrować właściwości:

Mechaniki kwantowej
Teoria czasu widmowego
Biomechaniki
Czarnej dziury
Kot Schrödin­ge­ra – eks­pe­ry­ment myślowy, za­mknię­ty w po­jem­ni­ku kot jest jed­no­cze­śnie i martwy, i żywy. Jako obiekt kwan­to­wy, znajduje się on rów­no­cze­śnie w każdym z moż­li­wych stanów. Motyw ten jest często wy­ko­rzy­sty­wa­nym w li­te­ra­tu­rze, filmach i grach kom­pu­te­ro­wych

Rozkład odpowiedzi

Mechaniki kwantowej
Teoria czasu widmowego
Biomechaniki
Czarnej dziury
odpowiedzi
flagNieznany
40%
40%
9%
9%
54
flagPolska
37%
30%
16%
13%
674

Płeć

men43%
women38%
Mechaniki kwantowej
43%
38%
Teoria czasu widmowego
28%
37%
Biomechaniki
16%
12%
Czarnej dziury
11%
11%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kot Schrödingera to eksperyment mający ilustrować właściwości:
757
37%

Szczegóły

Autor: Dragona Sobik
Ilustracja: Jjw
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.