Król Polski, Bolesław II ma aż 2 przydomki, jakie?

Mądry i Stary
Sprawiedliwy i Stary
Śmiały i Szczodry
Szczodry i Krzywousty
Nazywano go "Sz­czo­dry­m" gdyż według jednej z legend, po­dzie­lił on się swoimi bo­gac­twa­mi z pewnym ubogim kle­ry­kiem. Na­to­miast "Śmia­ły­m" nazywano go dlatego, bo gdy król ten miął już jakiś plan, to re­ali­zo­wał go w 100 pro­cen­tach.

Rozkład odpowiedzi

Mądry i Stary
Sprawiedliwy i Stary
Śmiały i Szczodry
Szczodry i Krzywousty
odpowiedzi
flagPolska
5%
11%
56%
25%
396
flagNieznany
5%
14%
50%
29%
54

Płeć

men55%
women55%
Mądry i Stary
8%
7%
Sprawiedliwy i Stary
11%
18%
Śmiały i Szczodry
55%
55%
Szczodry i Krzywousty
25%
18%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Król Polski, Bolesław II ma aż 2 przydomki, jakie?
476
55%

Szczegóły

Autor: Cesarz_Estonii
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.