Kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły. Jak się nazywa?

Podkarpacie
Małopolska
Górny Śląsk
Nie istnieje taka
Ziemie Górnego Śląska zajmują część woj. opol­skie­go i woj. ślą­skie­go. Termin Górny Śląsk pojawił się po raz pierwszy w źródłach w 1478. Obecnie nazwa Górny Śląsk używana jest po­tocz­nie, na­to­miast nie funk­cjo­nu­je ofi­cjal­nie, na żadnym szczeblu ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej.

Rozkład odpowiedzi

Podkarpacie
Małopolska
Górny Śląsk
Nie istnieje taka
odpowiedzi
flagNiemcy
0%
8%
65%
21%
23
flagWielka Brytania
15%
5%
52%
26%
19
flagNieznany
2%
16%
42%
36%
49
flagPolska
7%
13%
40%
35%
809

Płeć

men45%
women46%
Podkarpacie
8%
8%
Małopolska
11%
8%
Górny Śląsk
45%
46%
Nie istnieje taka
35%
35%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły. Jak się nazywa?
954
42%

Szczegóły

Autor: Tefilek
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Górny Śląsk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.