Krzyż na Giewoncie, to symbol polskich Tatr i Zakopanego. W którym roku go wzniesiono?

1989
1901
1982
1997
Za wy­ko­na­nie krzyża od­po­wie­dzial­na była kra­kow­ska fabryka Józefa Gó­rec­kie­go. 3 lipca 1901 roku 400 że­la­znych ele­men­tów o łącznej wadze 1819 kg wwie­zio­no wozami konnymi na Halę Kon­dra­to­wą, skąd zostały wnie­sio­ne na szczyt Gie­won­tu. Sam montaż krzyża na be­to­no­wej pod­sta­wie trwał 6 dni. Osta­tecz­nie wysokość krzyża wyniosła 17,5 m., z czego 2,5 m. wbite zostało w skały, zaś długość ramienia po­przecz­ne­go to 5,5 m.

Rozkład odpowiedzi

1989
1901
1982
1997
odpowiedzi
flagPolska
14%
56%
22%
6%
435
flagNieznany
16%
55%
27%
0%
18
flagWielka Brytania
27%
45%
27%
0%
11

Płeć

men57%
women65%
1989
18%
13%
1901
57%
65%
1982
19%
15%
1997
4%
5%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Krzyż na Giewoncie, to symbol polskich Tatr i Zakopanego. W którym roku go wzniesiono?
486
56%

Szczegóły

Autor: Garden Jamamoto
Ilustracja: O.Horbacz
Czytaj więcej: tatromaniak.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.