Którą bitwę uważa się za największą porażkę słynnej 'Wielkiej Armady'?

Bitwa pod Trafalgarem
Bitwa pod Lepanto
Bitwa pod Gravelines
Bitwa pod Oliwą
Bitwa pod Gra­ve­li­nes (8 sierpnia 1588r.) była jedną z naj­więk­szych potyczek pomiędzy flotą hisz­pań­ską a an­giel­ską w hi­sto­rii. Bitwa ta uważana jest za sym­bo­licz­ny koniec pa­no­wa­nia na morzach 'Wiel­kiej Armady' na rzecz 'Royal Navy'. Prze­kre­śli­ła ona szanse Hisz­pa­nii na desant w Anglii oraz umocniła pozycję pro­te­stan­tów na północy Europy.

Rozkład odpowiedzi

Bitwa pod Trafalgarem
Bitwa pod Lepanto
Bitwa pod Gravelines
Bitwa pod Oliwą
odpowiedzi
flagNieznany
40%
17%
30%
12%
80
flagPolska
37%
19%
21%
21%
507

Płeć

men24%
women12%
Bitwa pod Trafalgarem
38%
33%
Bitwa pod Lepanto
20%
22%
Bitwa pod Gravelines
24%
12%
Bitwa pod Oliwą
17%
30%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którą bitwę uważa się za największą porażkę słynnej 'Wielkiej Armady'?
631
22%

Szczegóły

tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.