Którą walutę dotknęła największa odnotowana w historii hiperinflacja?

jugosłowiański dinar
dolar Zimbabwe
węgierskie pengő
polski złoty
Na Węgrzech po za­koń­cze­niu II wojny świa­to­wej naj­więk­szym no­mi­na­łem był banknot 100 000 000 000 000 000 000 pengő czyli sto try­lio­nó­w, a inflacja wynosiła 41.9 biliarda % w skali mie­sią­ca, co ozna­cza­ło po­dwa­ja­nie się cen prze­cięt­nie co każde 15 godzin. Gdy w sierpniu 1946 roku wpro­wa­dzo­no tam forinta, przyjęto prze­licz­nik w którym jeden forint otrzymał wartość czte­ry­stu tysięcy kwa­dry­lio­nów (gdzie kwa­dry­lion to jedynka z 24 zerami) pengő.

Rozkład odpowiedzi

jugosłowiański dinar
dolar Zimbabwe
węgierskie pengő
polski złoty
odpowiedzi
flagSri Lanka
0%
0%
100%
0%
1
flagNepal
0%
0%
100%
0%
1
flagSzwajcaria
0%
0%
100%
0%
1
flagZimbabwe
0%
0%
100%
0%
1
flagHolandia
0%
33%
66%
0%
3
flagWielka Brytania
40%
20%
20%
20%
5
flagPolska
14%
54%
19%
11%
186
flagNieznany
0%
90%
10%
0%
10
flagNiemcy
0%
100%
0%
0%
3
flagFilipiny
0%
100%
0%
0%
1
flagAfganistan
100%
0%
0%
0%
1
flagAustria
0%
100%
0%
0%
1
flagUzbekistan
0%
100%
0%
0%
1
flagLitwa
0%
100%
0%
0%
1
flagAlbania
0%
0%
0%
100%
1

Płeć

men14%
women35%
jugosłowiański dinar
14%
5%
dolar Zimbabwe
61%
35%
węgierskie pengő
14%
35%
polski złoty
8%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Którą walutę dotknęła największa odnotowana w historii hiperinflacja?
216
20%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Czytaj więcej: wikipedia Hiperinflacja
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.