Która bitwa obronna trwała najdłużej podczas kampanii wrześniowej?

obrona Westerplatte
bitwa pod Bzurą
bitwa Warszawska
obrona Wybrzeża
Już w pierw­szych dniach września Niemcy odcięli obrońców wybrzeża od reszty kraju. Powstały dwa ogniska walki: obrona Gdyni i obrona Helu. Walki na Kępie Oksyw­skiej trwały do 18 września 1939 r. Puł­kow­nik Sta­ni­sław Dąbek, dowódca lądowej Obrony Wy­brze­ża, popełnił sa­mo­bój­stwo, nie chcąc pójść do niewoli. Po upadku Kępy Oksyw­skiej nasiliły się bom­bar­do­wa­nia Półwyspu Hel­skie­go. Blisko 3 tys. żoł­nie­rzy i ma­ry­na­rzy pod do­wódz­twem kontr­ad­mi­ra­ła Józefa Unruga, po za­cie­kłej obronie ka­pi­tu­lo­wa­ło 2 paź­dzier­ni­ka 1939 r.

Rozkład odpowiedzi

obrona Westerplatte
bitwa pod Bzurą
bitwa Warszawska
obrona Wybrzeża
odpowiedzi
flagPolska
42%
22%
17%
17%
582
flagNieznany
44%
25%
12%
17%
94

Płeć

men18%
women20%
obrona Westerplatte
42%
38%
bitwa pod Bzurą
23%
22%
bitwa Warszawska
15%
18%
obrona Wybrzeża
18%
20%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która bitwa obronna trwała najdłużej podczas kampanii wrześniowej?
723
18%

Szczegóły

Autor: ETOORM
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: historia.opracowania.pl
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.