Która chorwacka wyspa jest największa?

Krk
Cres
Pag
zarówno Krk jak i Cres
Przez długi czas Krk była uważana za naj­więk­szą wyspę Chor­wa­cji, jednak pomiary wykonane w 2011 roku wy­ka­za­ły, że Cres ma taką samą po­wierzch­nię - 405.78 km2. Krk po­zo­sta­je jednak naj­bar­dziej za­lud­nio­ną chor­wac­ką wyspą z prawie 20 tyś. miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

Krk
Cres
Pag
zarówno Krk jak i Cres
odpowiedzi
flagPolska
32%
20%
9%
38%
239
flagWielka Brytania
45%
9%
9%
36%
11
flagNieznany
38%
38%
0%
23%
13

Płeć

men37%
women50%
Krk
32%
25%
Cres
25%
22%
Pag
5%
2%
zarówno Krk jak i Cres
37%
50%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która chorwacka wyspa jest największa?
290
38%

Szczegóły

Autor: Ninjai
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Krk
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.